IC OBERDAN

PTOF

 

 

 

 

Ptof 2019/2022

Integrazione PTOF 25.1.21

Integrazione PTOF 4.5 Giugno20

ESAMI 2021 -CRITERI DI VALUTAZIONE

ULTIMO ESAMI 2021 -CRITERI DI VALUTAZIONE

 PTOF  2022/2025

Organizzazione 2122/2225

quadri orari O.F. 22-23

OFFERTA FORMATIVA a. s. 2022/2023 (per aprire clicca il link )

https://www.flipbookpdf.net/web/site/052417f11ae9eaf26e5c61e95aa1ca619df5c107202112.pdf.html